Rreth nesh

Shih më shumë

Produkt

Shih më shumë

Lajme

Cfare eshte nje gjyshe e Ductwork Porte Damper?

2023-09-01 Shih më shumë

2023-08-30 Shih më shumë

Të kuptojmë gjërat e mbledhjes së pluhurit dhe rëndësinë e tyre në pajisjen e pastrimit të ajrit të industrisë

Hyrje: përshtatjet e mbledhjes së pluhurit luajnë një rol jetësor në funksionimin e efektshëm të pajisjeve të pastrimit të ajrit industrial, posaçërisht në domenin e sistemeve të mbledhjes së pluhurit. Si pjesë integrale e pajisjeve, këto përshtate sigurojnë që grimca të dëmshme dhe ndotje të kapen dhe të filtrohen në mënyrë të efektshme, duke nxitur një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm pune. Në këtë artikull, w

2023-08-28 Shih më shumë

Zgjedhja e rregullt e koleksionit të pluhurit për pajisjen e pastrimit të ajrit industriale

Përmbajtja Rëndësia e zgjedhjes së rregullt të Koleksionit të pluhurit Fitjet e Koleksionit të pluhurit 3.1. Kërkesat e fluturimit të ajrit 3.2 Kompatibilitet me pajisjen 3.3. Madhësia dhe konfigurimi 3.4. Ndërtimi material 3.5. Lehtësia e instalimit dhe mirëmbajtjes 4. llojet e Dua

2023-08-25 Shih më shumë

Gjërat për t'u marrë parasysh kur blejnë gjurmët e kinesë

Ngarkesa e kanaleve të Kinës janë një lloj lidhjeje të përdorur për të rregulluar tubacionet, të cilat përdoren gjerësisht në ndërtim, makineri, Industria kimike dhe fusha të tjera.

2023-05-22 Shih më shumë

Kërkimet e kanaleve cilësore mund të përdoren në fushat industriale

Gjatë kanaleve cilësore janë një mjet që përdoren për të siguruar tubacionet për t’i mbajtur të qëndrueshme gjatë transportit ose instalimit.

2023-05-11 Shih më shumë

Mirëmbajtja e prodhimeve të ventilimit të bërbët

Prodhimet e shtypura të bërrylit janë elementë që përdoren shpesh në sistemet e ventilacionit.

2023-04-28 Shih më shumë

Përshtatja e zvogëluesve të galvanizuara

2019-07-23 Shih më shumë

Shih më shumë