درباره ما

بیشتر ببینید

محصولات

بیشتر ببینید

اخبار

دکتور دروازه ي احمق چيه؟


درک مفهوم جمع آوری خاک و اهمیت آنها در تصفیهٔ صنعتی هوا

معرفي: مجموعه هاي گردابي نقش مهمي در عملکرد موثر تجهيزات صنعتي تصفيه هوا دارند مخصوصا در محدوده ي سيستم هاي جمع آوري غبار. به عنوان يک بخش اصلي از تجهيزات، اين مناسب ها مطمئن ميشن که ذرات ضرر و آلوده ها به طور موثري دستگير شده و فيلت داده شوند بدین ترویج دادن محیط کاری امن و سالم. در این مقاله


انتخاب مجموعه های مناسب خاک برای تطهیر هوایی صنعتی

فهرست محتویات: اهمیت انتخاب جریمه های مناسب کلکسیون خاک ۲. کلکسيون خاک 3. نیازهای جریان هوایی 3.2 سازگاري با تجهيزات 3.3 اندازه و پیکربندی ۳.۴. ساختمان مادي 3.5 راحت نصب و نگه داری 4


چيزايي که بايد در نظر بگيره

‫تقف مجرای چین یکی از سرعت هایی هستند که برای تعمیر خط لوله هایی استفاده می شوند ‫که به طور گسترده در ساخت و ماشین استفاده می شوند صنعت شيميايي و ديگه


در رشته های صنعتی می تواند از رشته های صنعتی استفاده شود

در طی حمل و نقل یا نصب، ابزاری استفاده می شود تا لوله های پایدار نگه دارد.


نگه داشتن محصولات تهويه ي آرنجه

محصولات تهویه فشاره شده آرنج هایی هستند که اغلب در سیستم تهویه ها استفاده می شوند.


کاهش دهنده ي کاهش


بیشتر ببینید